ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Sunday, 16 October 2011

ఇంగ్లిష్ లో feast your eyes!

ఆంగ్ల భాషలో feast అనే మాట  eyes తో collocate అవుతుంది.

wide తో awake  collocate అవుతుంది.

ఇలా కలిసిన పదాలతో వచ్చే collocations ను సంభాషణల ద్వారా, ఉదాహరణల ద్వారా తెలుసుకోవటానికి ఈ వ్యాసం చదవండి...


1 comment:

  1. This is ref to the Enadu article " MANCHI MBA KI MELUKUVALU" dated: 17-10-2011. I am MBA and MEMBER in AIMA. I am geting & fallowing the Mazine " INDIAN MANAGEMENT ". Kindly inform the above is sufficient to delop Management Skill.

    ReplyDelete