ఉన్నత విద్యా సమాచారం * పోటీ పరీక్షల మెలకువలు * ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు

విభాగాలు ఎన్ని?

Sunday, 4 September 2011

క్యాట్ కు పెరగనున్న పోటీ!

ఐఎంలు, ఇతర ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి   ‘క్యాట్’ నిర్వహిస్తారని తెలుసు కదా?

ఈ పోటీ  పరీక్షకు  మరింత పోటీ పెరగబోతోంది! 

ఎందుకంటే... ఎంబీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి క్యాట్‌ స్కోరును పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఐఐటీలు కూడా  నిర్ణయించాయి. 

కార్పొరేట్ ఎంబీఏకి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలను  రామకృష్ణ  రాసిన ఈ  కథనం లో చదవండి...

No comments:

Post a Comment